Bảng giá gia cầm từ 03-09/02/2020

BẢNG GIÁ GIA CẦM

(Áp dụng từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020)Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

CÁC LOẠI VỊT


Giá chỉ từ 40.000 VND / 1 KG

Áp dụng từ ngày 03/2 - 09/02/2020 

VỊT SIÊU THỊT - VỊT CP - VỊT GRIMAUD - VỊT HƯNG PHÚ

VỊT CỎ MIỀN TÂY - VỊT VẰN - VỊT CỎ

VỊT XIÊM - NGAN

VỊT ĐẺ TRỨNG - VỊT ĐẺ CHẠY ĐỒNG

VỊT BỌNG (VỊT ĐÃ CẮT ĐẦU + CHÂN)

VỊT NƯỚNG - VỊT QUAY

LÒNG - MỀ - GAN VỊT

GIẢM GIÁ

CÁC LOẠI GÀ


Giá chỉ từ 45.000 VND / 1 KG

Áp dụng từ ngày 03/2 - 09/02/2020 

GÀ TAM HOÀNG CHUYÊN NƯỚNG

GÀ TA LAI HAY CÒN GỌI GÀ CP CHUYÊN QUAY

GÀ ĐẺ TRỨNG

GÀ BÌNH ĐỊNH CÓ TRỐNG VÀ MÁI

GÀ TA THẢ VƯỜN

LÒNG - MỀ GÀ

GÀ NƯỚNG LÀ GÀ ĐÃ NƯỚNG CHÍN

GIÁ ƯU ĐÃI

Bảng giá chi tiết các mặt hàng sản phẩm của công ty.lOẠI

GÍA LÔNG

GIÁ KHÔNG MÓC LÒNG

GIÁ MÓC LÒNG

LÒNG LÀM SẠCH

LÒNG CHƯA LÀM

Your Text

VỊT SIÊU THỊT

Áp dụng từ 03/2 - 09/2

Khối lượng tịnh

Vnd/1 kg

Giá không móc lòng:

48.000 vnd

Giá móc lòng: 

58.000 vnd

Giá vịt bọng: 

64.000 vnd

Lòng vịt nguyên chưa làm

5.000 vnd/1 bộ

Lòng mổ chưa cạo 

8.000 vnd/1 bộ

Đầu và chân vịt

10.000 vnd/1 kg

VỊT CỎ

Áp dụng từ 03/2 - 09/2

Khối lượng tịnh

Vnd/1 kg

Giá không móc lòng:

70.000 vnd

Giá móc lòng: 

80.000 vnd

Giá vịt bọng: 

86.000 vnd

Lòng vịt nguyên chưa làm

6.000 vnd/1 bộ

Lòng mổ chưa cạo 

9.000 vnd/1 bộ

Đầu và chân vịt

10.000 vnd/1 kg

GÀ TAM HOÀNG

Áp dụng từ 03/2 - 09/2

Khối lượng tịnh

Vnd/1 kg

Giá không móc lòng:

44.000 vnd

Giá móc lòng: 

55.000 vnd

Giá gà bọng: 

60.000 vnd

Lòng gà nguyên chưa làm

2.000 vnd/1 bộ

Lòng mổ đã cạo 

5.000 vnd/1 bộ

Đầu và chân gà

10.000 vnd/1 kg

GÀ TA LAI

Áp dụng từ 03/2 - 09/2

Khối lượng tịnh

Vnd/1 kg

Giá không móc lòng:

50.000 vnd

Giá móc lòng: 

60.000 vnd

Giá gà bọng: 

65.000 vnd

Lòng gà nguyên chưa làm

2.000 vnd/1 bộ

Lòng mổ đã cạo 

5.000 vnd/1 bộ

Đầu và chân gà

10.000 vnd/1 kg

GÀ BÌNH ĐỊNH

Áp dụng từ 03/2 - 09/2

Khối lượng tịnh

Vnd/1 kg

Giá không móc (trống/mái):

70/80.000 vnd

Giá móc lòng: 

80/90.000 vnd

Giá gà bọng: 

85/95.000 vnd

Lòng gà 

nguyên chưa làm

2.000 vnd/1 bộ

Lòng mổ đã cạo 

5.000 vnd/1 bộ

Đầu và chân gà

10.000 vnd/1 kg

GÀ ĐẺ

Áp dụng từ 03/2 - 09/2

Khối lượng tịnh

Vnd/1 kg

Giá không móc lòng:

85.000 vnd

Giá móc lòng: 

95.000 vnd

Giá gà bọng: 

105.000 vnd

Lòng gà 

nguyên chưa làm

2.000 vnd/1 bộ

Lòng mổ đã cạo 

5.000 vnd/1 bộ

Đầu và chân gà

10.000 vnd/1 kg

GÀ CÔNG NGHIỆP

Áp dụng từ 03/2 - 09/2

Khối lượng tịnh

Vnd/1 kg

Giá không móc lòng:

40.000 vnd

Giá móc lòng: 

50.000 vnd

Giá gà bọng: 

55.000 vnd

Lòng vịt nguyên chưa làm

2.000 vnd/1 bộ

Lòng mổ chưa cạo 

5.000 vnd/1 bộ

Đầu và chân vịt

10.000 vnd/1 kg

Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm xin vui lòng liên hệ số hotline công ty: 0978194836

Print Friendly, PDF & Email
Content Protection by DMCA.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Hotline
%d bloggers like this: