Bảng giá gia cầm tuần 2 tháng 2.

BẢNG GIÁ GIA CẦM

(Áp dụng từ ngày 10/02/2020 đến hết ngày 16/02/2020)lOẠI

GÍA LÔNG

GIÁ KHÔNG MÓC LÒNG

GIÁ MÓC LÒNG

LÒNG LÀM SẠCH

LÒNG CHƯA LÀM

Your Text

VỊT SIÊU THỊT

Áp dụng từ 03/2 - 09/2

Khối lượng tịnh

Vnd/1 kg

Giá không móc lòng:

38.000 vnd

Giá móc lòng: 

45.000 vnd

Giá vịt bọng: 

50.000 vnd

Lòng vịt nguyên chưa làm

5.000 vnd/1 bộ

Lòng mổ chưa cạo 

8.000 vnd/1 bộ

Đầu và chân vịt

10.000 vnd/1 kg

VỊT CỎ

Áp dụng từ 03/2 - 09/2

Khối lượng tịnh

Vnd/1 kg

Giá không móc lòng:

62.000 vnd

Giá móc lòng: 

72.000 vnd

Giá vịt bọng: 

78.000 vnd

Lòng vịt nguyên chưa làm

6.000 vnd/1 bộ

Lòng mổ chưa cạo 

9.000 vnd/1 bộ

Đầu và chân vịt

10.000 vnd/1 kg

GÀ TAM HOÀNG

Áp dụng từ 03/2 - 09/2

Khối lượng tịnh

Vnd/1 kg

Giá không móc lòng:

40.000 vnd

Giá móc lòng: 

50.000 vnd

Giá gà bọng: 

55.000 vnd

Lòng gà nguyên chưa làm

2.000 vnd/1 bộ

Lòng mổ đã cạo 

5.000 vnd/1 bộ

Đầu và chân gà

10.000 vnd/1 kg

GÀ TA LAI

Áp dụng từ 03/2 - 09/2

Khối lượng tịnh

Vnd/1 kg

Giá không móc lòng:

45.000 vnd

Giá móc lòng: 

55.000 vnd

Giá gà bọng: 

65.000 vnd

Lòng gà nguyên chưa làm

2.000 vnd/1 bộ

Lòng mổ đã cạo 

5.000 vnd/1 bộ

Đầu và chân gà

10.000 vnd/1 kg

GÀ BÌNH ĐỊNH

Áp dụng từ 03/2 - 09/2

Khối lượng tịnh

Vnd/1 kg

Giá không móc (trống/mái):

70/80.000 vnd

Giá móc lòng: 

80/90.000 vnd

Giá gà bọng: 

85/95.000 vnd

Lòng gà 

nguyên chưa làm

2.000 vnd/1 bộ

Lòng mổ đã cạo 

5.000 vnd/1 bộ

Đầu và chân gà

10.000 vnd/1 kg

GÀ ĐẺ

Áp dụng từ 03/2 - 09/2

Khối lượng tịnh

Vnd/1 kg

Giá không móc lòng:

85.000 vnd

Giá móc lòng: 

95.000 vnd

Giá gà bọng: 

105.000 vnd

Lòng gà 

nguyên chưa làm

2.000 vnd/1 bộ

Lòng mổ đã cạo 

5.000 vnd/1 bộ

Đầu và chân gà

10.000 vnd/1 kg

GÀ CÔNG NGHIỆP

Áp dụng từ 03/2 - 09/2

Khối lượng tịnh

Vnd/1 kg

Giá không móc lòng:

40.000 vnd

Giá móc lòng: 

50.000 vnd

Giá gà bọng: 

55.000 vnd

Lòng vịt nguyên chưa làm

2.000 vnd/1 bộ

Lòng mổ chưa cạo 

5.000 vnd/1 bộ

Đầu và chân vịt

10.000 vnd/1 kg

Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm xin vui lòng liên hệ số hotline công ty: 0978194836

Bảng giá gia cầm từ 03-09/02/2020

BẢNG GIÁ GIA CẦM

(Áp dụng từ ngày 03/02/2020 đến hết ngày 09/02/2020)Accounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

CÁC LOẠI VỊT


Giá chỉ từ 40.000 VND / 1 KG

Áp dụng từ ngày 03/2 - 09/02/2020 

VỊT SIÊU THỊT - VỊT CP - VỊT GRIMAUD - VỊT HƯNG PHÚ

VỊT CỎ MIỀN TÂY - VỊT VẰN - VỊT CỎ

VỊT XIÊM - NGAN

VỊT ĐẺ TRỨNG - VỊT ĐẺ CHẠY ĐỒNG

VỊT BỌNG (VỊT ĐÃ CẮT ĐẦU + CHÂN)

VỊT NƯỚNG - VỊT QUAY

LÒNG - MỀ - GAN VỊT

GIẢM GIÁ

CÁC LOẠI GÀ


Giá chỉ từ 45.000 VND / 1 KG

Áp dụng từ ngày 03/2 - 09/02/2020 

GÀ TAM HOÀNG CHUYÊN NƯỚNG

GÀ TA LAI HAY CÒN GỌI GÀ CP CHUYÊN QUAY

GÀ ĐẺ TRỨNG

GÀ BÌNH ĐỊNH CÓ TRỐNG VÀ MÁI

GÀ TA THẢ VƯỜN

LÒNG - MỀ GÀ

GÀ NƯỚNG LÀ GÀ ĐÃ NƯỚNG CHÍN

GIÁ ƯU ĐÃI

Bảng giá chi tiết các mặt hàng sản phẩm của công ty.lOẠI

GÍA LÔNG

GIÁ KHÔNG MÓC LÒNG

GIÁ MÓC LÒNG

LÒNG LÀM SẠCH

LÒNG CHƯA LÀM

Your Text

VỊT SIÊU THỊT

Áp dụng từ 03/2 - 09/2

Khối lượng tịnh

Vnd/1 kg

Giá không móc lòng:

48.000 vnd

Giá móc lòng: 

58.000 vnd

Giá vịt bọng: 

64.000 vnd

Lòng vịt nguyên chưa làm

5.000 vnd/1 bộ

Lòng mổ chưa cạo 

8.000 vnd/1 bộ

Đầu và chân vịt

10.000 vnd/1 kg

VỊT CỎ

Áp dụng từ 03/2 - 09/2

Khối lượng tịnh

Vnd/1 kg

Giá không móc lòng:

70.000 vnd

Giá móc lòng: 

80.000 vnd

Giá vịt bọng: 

86.000 vnd

Lòng vịt nguyên chưa làm

6.000 vnd/1 bộ

Lòng mổ chưa cạo 

9.000 vnd/1 bộ

Đầu và chân vịt

10.000 vnd/1 kg

GÀ TAM HOÀNG

Áp dụng từ 03/2 - 09/2

Khối lượng tịnh

Vnd/1 kg

Giá không móc lòng:

44.000 vnd

Giá móc lòng: 

55.000 vnd

Giá gà bọng: 

60.000 vnd

Lòng gà nguyên chưa làm

2.000 vnd/1 bộ

Lòng mổ đã cạo 

5.000 vnd/1 bộ

Đầu và chân gà

10.000 vnd/1 kg

GÀ TA LAI

Áp dụng từ 03/2 - 09/2

Khối lượng tịnh

Vnd/1 kg

Giá không móc lòng:

50.000 vnd

Giá móc lòng: 

60.000 vnd

Giá gà bọng: 

65.000 vnd

Lòng gà nguyên chưa làm

2.000 vnd/1 bộ

Lòng mổ đã cạo 

5.000 vnd/1 bộ

Đầu và chân gà

10.000 vnd/1 kg

GÀ BÌNH ĐỊNH

Áp dụng từ 03/2 - 09/2

Khối lượng tịnh

Vnd/1 kg

Giá không móc (trống/mái):

70/80.000 vnd

Giá móc lòng: 

80/90.000 vnd

Giá gà bọng: 

85/95.000 vnd

Lòng gà 

nguyên chưa làm

2.000 vnd/1 bộ

Lòng mổ đã cạo 

5.000 vnd/1 bộ

Đầu và chân gà

10.000 vnd/1 kg

GÀ ĐẺ

Áp dụng từ 03/2 - 09/2

Khối lượng tịnh

Vnd/1 kg

Giá không móc lòng:

85.000 vnd

Giá móc lòng: 

95.000 vnd

Giá gà bọng: 

105.000 vnd

Lòng gà 

nguyên chưa làm

2.000 vnd/1 bộ

Lòng mổ đã cạo 

5.000 vnd/1 bộ

Đầu và chân gà

10.000 vnd/1 kg

GÀ CÔNG NGHIỆP

Áp dụng từ 03/2 - 09/2

Khối lượng tịnh

Vnd/1 kg

Giá không móc lòng:

40.000 vnd

Giá móc lòng: 

50.000 vnd

Giá gà bọng: 

55.000 vnd

Lòng vịt nguyên chưa làm

2.000 vnd/1 bộ

Lòng mổ chưa cạo 

5.000 vnd/1 bộ

Đầu và chân vịt

10.000 vnd/1 kg

Mọi thông tin chi tiết về sản phẩm xin vui lòng liên hệ số hotline công ty: 0978194836

Gà công nghiệp – gà trắng nơi lựa chọn uy tín, chất lượng

Tổng quan về gà công nghiệp (gà trắng)

Gà công nghiệp hay còn được gọi là gà trắng, gà siêu thịt là loại gà cho nhiều thịt, ức dày, chân ngắn, thời gian nuôi ngắn, đạt năng suất cao.

Tham khảo chi tiết về gà tại
https://vi.wikipedia.org/wiki/G%C3%A0_c%C3%B4ng_nghi%E1%BB%87p

phân loại gà

Mô hình sử dụng loại gà công nghiệp (gà trắng).

 1. Gà thường được bán cho các chợ buôn. Gà phục vụ nhu cầu ăn uống hàng ngày rất lớn do giá gà này rẻ, nhiều thịt nên phù hợp với chi tiêu của người dân.
 2. Gà phục vụ cho các suất ăn công nghiệp cho các công ty, nhà máy, nhà trường, bệnh viện, các cửa hàng ăn nhanh…

Giới thiệu sản phẩm gà của CTCP Đầu Mối Gia Cầm

Hiện tại, chúng tôi đã và đang cung cấp sản phẩm thịt từ gà, trong đó có gà công nghiệp hay còn được gọi gà siêu thịt, gà trắng.

nhà máy chế biến gà công nghiệp
dây chuyền sản xuất gà trắng

Các sản phẩm:

 1. Đùi gà:
đùi gà công nghiệp
Đùi gà siêu thịt góc tư

2. Ức gà

ức gà công nghiệp
ức gà siêu thịt

3. Bọng gà

bọng gà
gà bọng

Xem thêm: quy trình chăn nuôi gà trắng


Bảng chỉ tiêu chăn nuôi loại gà trắng

Gà chuyên thịt có năng suất cao trên thế giới, thời gian nuôi ngắn, tăng trọng nhanh, tiêu tốn thức ăn trên đơn vị sản phẩm thấp.

Ngoại hình của giống gà chuyên thịt, thân hình cân đối, ngực sâu rộng, chân chắc, ức phát triển, có thiết diện vuông. Qua quan sát gà từ giai đoạn gà 1 ngày tuổi thấy gà Ross 308 mới nở có màu lông trắng, chân và mỏ có màu vàng nhạt, trong quá trình nuôi có thể phân biệt con trống, mái bằng tốc độ mọc lông. Gà trưởng thành có màu lông trắng tuyền, mào cờ, tích tai phát triển có màu đỏ tươi, da và chân màu vàng nhạt.

Quy trình đặt hàng gà của chúng tôi

Yêu cầu:

 • Khách hàng phải chuyển khoản cho công ty chúng tôi trước khi đóng và giao hàng.
 • Các khu vực tây nguyên, miền tây, miền nam, miền trung chúng tôi sẽ gửi hàng hóa theo xe khách.

Cam kết:

 • Hàng hóa đảm bảo: Chất lượng, size hàng hóa, thời gian giao hàng nhanh chóng.

Cung cấp vịt gà uy tín cho Tây Ninh

Cung cấp Vịt siêu thịt và vịt cỏ, gà uy tín cho Tây Ninh

Hiện tại, tại Tây Ninh, chúng tôi đang cung cấp 2 loại vịt chính, đó là: Vịt grimaud hay còn được gọi bằng các tên: vịt siêu thịt, vịt trắng, vịt cp. Và vịt cỏ cũng được gọi bằng các loại tên khác nhau: Vịt cỏ miền tây, vịt cỏ hòa lan, vịt cỏ vằn. Tuy được gọi bằng các tên khác nhau nhưng nguồn gốc giống vịt được giống nhau. Nhưng về chất lượng thịt của 2 loại vịt siêu thịt và vịt cỏ miền tây khác nhau do vậy giá cả 2 loại vịt cũng khác nhau và phù hợp với các loại hình kinh doanh khác nhau.

Loại hình kinh doanh nhập vịt siêu thịt, vịt cỏ phù hợp

Tại Tây Ninh có các dòng quay sau:

 • Vịt quay Bắc Kinh thường hay sử dụng dòng vịt sipi hay còn gọi vịt siêu thịt, vịt grimaud, vịt trắng, vịt cp. Size vịt tầm 2.2kg (đã móc) trở lên 2.6kg.
cung cấp vịt quay bắc kinh
cung cấp vịt quay bắc kinh
 • Ngoài ra Vịt còn được bán tại các chợ lớn nhỏ trong các huyện tỉnh: thường được bán các loại Vịt sipi đã gia công sẵn, còn dòng vịt cỏ và Vịt xiêm (ngan) được để sống và sẽ làm trực tiếp khi có khách hỏi
 • Các mô hình kinh doanh quán cháo gỏi vịt và nhà hàng gà vịt cũng thường dùng dòng vịt siêu thịt để chế biến món ăn. Do dòng vịt này có nhiều thịt nạc sẽ tốt cho việc nấu nướng.

Địa điểm giao vịt siêu thịt, vịt cỏ miễn phí tại Tây Ninh

Hiện tại, chúng tôi đang cung cấp hàng hóa cho toàn bộ các khách hàng tại TP Tây Ninh

Hàng hóa được gửi đến bến xe Tây Ninh bằng phương tiện xe tải kết hợp với xe đò để đảm bảo giờ giấc và chất lượng sản phẩm luôn được đảm bảo.

Toàn bộ khách hàng nhận hàng tại điểm cố định. kiểm tra hàng hóa và thanh toán tiền theo hóa đơn công ty chúng tôi

Tuyến đường giao hàng chính từ: Chơn Thành – Dầu Tiếng – Long Nguyên – Tây Ninh

Quy trình thanh toán tiền vịt

Hiện tại chúng tôi chỉ chấp nhận hình thức nhận hàng và thanh toán hoặc chuyển khoản. Với các điểm giao hàng miễn phí thì chúng tôi trực tiếp giao hàng và nhận tiền. Hoặc các điểm khác cần giao hàng qua xe khách thì quý khách thanh toán tiền hàng qua tài khoản ngân hàng.

Quy trình đặt hàng

Cung cấp Vịt siêu thịt, Vịt cỏ uy tín Bình Phước

Cung cấp Vịt siêu thịt và vịt cỏ được giao tại tỉnh Bình Phước

Hiện tại, tại tỉnh Bình Phước chúng tôi đang cung cấp 2 loại vịt chính, đó là: Vịt grimaud hay còn được gọi bằng các tên: vịt siêu thịt, vịt trắng, vịt sipi. Và vịt cỏ cũng được gọi bằng các loại tên khác nhau: Vịt cỏ miền tây, vịt cỏ hòa lan, vịt cỏ vằn. Tuy được gọi bằng các tên khác nhau nhưng nguồn gốc giống vịt được giống nhau. Nhưng về chất lượng thịt của 2 loại vịt siêu thịt và vịt cỏ miền tây khác nhau do vậy giá cả 2 loại vịt cũng khác nhau và phù hợp với các loại hình kinh doanh khác nhau.

Loại hình kinh doanh nhập vịt siêu thịt, vịt cỏ phù hợp

Tại tỉnh bình phước có các dòng quay sau:

 • Vịt quay bắc kinh thường hay sử dụng dòng vịt sipi hay còn gọi vịt siêu thịt, vịt grimaud. Size vịt tầm 2.2kg (đã móc) trở lên 2.6kg.
vịt siêu thịt
Vịt quay Bắc Kinh
 • Vịt cỏ vân đình thường chủ yếu sử dụng dòng vịt cỏ hòa lan, vịt cỏ miền tây, vịt cỏ vằn:
Vịt cỏ miền tây dùng quán nướng vịt cỏ vân đình
 • Ngoài ra Vịt còn được bán tại các chợ lớn nhỏ trong các huyện tỉnh: thường được bán các loại Vịt sipi đã gia công sẵn, còn dòng vịt cỏ và Vịt xiêm (ngan) được để sống và sẽ làm trực tiếp khi có khách hỏi
 • Các mô hình kinh doanh quán cháo gỏi vịt và nhà hàng gà vịt cũng thường dùng dòng vịt siêu thịt để chế biến món ăn. Do dòng vịt này có nhiều thịt nạc sẽ tốt cho việc nấu nướng.

Địa điểm giao vịt siêu thịt, vịt cỏ miễn phí tại tỉnh Bình Phước

Hiện tại, chúng tôi đang cung cấp hàng hóa cho toàn bộ các khách hàng tại các huyện trên tỉnh Bình Phước:


1. Tuyến Tp. Đồng Xoài và Huyện Đồng Phú

Điểm giao hàng là tuyến Chơn Thành qua điểm cuối Chợ Đồng Xoài với thời gian giao hàng đến 09h00 sáng là đến Chợ Đồng Xoài. cùng với đó là tuyến đường giao hàng: Xuất phát từ Chơn Thành – Nha Bích – Minh Lập – Tân Thành – Chợ Đồng Xoài

giao vịt
Tuyến đường giao hàng đồng xoài


2. Huyện Phú Riềng – Huyện Bù Gia Mập – Huyện Phước Long:

Với các khách hàng tại 2 Huyện trên, chúng tôi có xe khách giao hàng. Xe giao hàng từ tuyến Phú riềng đỏ – bùng binh phú riềng – Bù gia mập – Phước Bình – Phước Long. Do đó quý khách tại các khu vực nằm trên tuyến đường đó hoàn toàn yên tâm rằng chúng tôi sẽ giao hàng đến tới quý khách trong thời gian muộn nhất khoảng 9h30p sáng.

3. Tuyến Chơn Thành – Hớn Quản – Bình Long – Lộc Ninh – Bù Đốp

Với tất các quý khách tại tuyến đường trên vịt sẽ được vận chuyển bằng xe khách sài gòn – bù đốp: do đó hàng hóa được gửi cố định khung giờ và tầm 10h30p khách hàng tại Bù Đốp đã nhận được hàng.

4. Tuyến Phú Giáo – Bù Na – Minh Hưng – Bù Đăng

Với tuyến này chúng tôi cũng gửi qua xe hàng và xe khách. Muộn nhất tầm 11h là khách hàng đã nhận được hàng.

Quy trình thanh toán tiền vịt

Hiện tại chúng tôi chỉ chấp nhận hình thức nhận hàng và thanh toán hoặc chuyển khoản. Với các điểm giao hàng miễn phí thì chúng tôi trực tiếp giao hàng và nhận tiền. Hoặc các điểm khác cần giao hàng qua xe khách thì quý khách thanh toán tiền hàng qua tài khoản ngân hàng. Riêng tuyến thứ 2 lên Phước Long thì quý khách thanh toán trực tiếp với nhà xe hoặc chuyển khoản cho chúng tôi.

Quy trình đặt hàng

Ngoài ra quý khách có chi nhánh ở các tỉnh khác có thể tham khảo các bài viết sau:

 1. Cung cấp vịt gà tại các huyện tỉnh Bình Dương
 2. Cung cấp gà, cung cấp vịt tại các huyện TP. HCM

Cung cấp Vịt Gà uy tín tại Hóc Môn

Giới thiệu chung đơn vị cung ứng Gà Vịt tại Hóc Môn

Hiện tại, CTCP Đầu Mối Gia Cầm đã cung cấp dòng sản phẩm Vịt và Gà đã sơ chế tới toàn bộ khách hàng có nhu cầu tại Huyện Hóc Môn. Với các chính sách mới trong năm 2019, Công ty Đầu Mối Gia Cầm, quý khách sẽ được giao hàng miễn phí, hỗ trợ tư vấn quay, hỗ trợ về giá cả theo thị trường…

Cung cấp gà vịt
Quay gà tại hóc môn

Loại hình kinh doanh phù hợp lấy vịt gà tại hóc môn

 • Quán nhậu vịt gà
 • Quán nướng gà vịt
 • Quán vịt gà quay lạng sơn
 • Vịt quay lá mắc mật
 • Gà nướng muối ớt
 • Vịt quay lu, vịt quay bắc kinh
 • Cháo gỏi vịt
 • Bán vịt gà tại các sạp chợ
 • Các nhà hàng sử dụng gà và vịt
 • Các nhà máy, xí nghiệp có nấu ăn cho công nhân
gà nướng muối ớt
gà nướng muối ớt

Cách thức đặt hàng với nhà cung cấp gà vịt tại Hóc Môn

 1. Định hình sẵn dòng sản phẩm, dịch vụ mà bạn sắp kinh doanh hoặc đã kình doanh
 2. Liên hệ với nhà cung cấp gà vịt để được tư vấn thông tin về size gà vịt, giá cả, cách thức vận chuyển và thanh toán tiền hàng
 3. Chốt thông tin hàng hóa với nhà cung cấp: Giá cả từng loại hàng, Size từng loại gà vịt, thời gian vận chuyển và nhận hàng, người nhận hàng và cách thức thanh toán tiền hàng
 4. Báo số lượng hàng theo từng ngày. thông thường báo trước 23h tối.
 5. Nhận hàng và chuẩn bị tiền thanh toán tiền hàng. Quý khách có thể thanh toán trực tiếp với nhân viên giao hàng

Phản hồi của quý khách tới nhà cung cấp gà vịt

Quý khách có thể phản hồi về hàng hóa, giao hàng hoặc nhân sự giao hàng và bán hàng

Liên hệ đặt hàng trực tiếp qua website

Quý khách có thể gọi số: 0978194836 để đặt hàng hoặc vào Link sau để đăng ký trực tiếp: Đăng ký báo giá gà vịt

Cảm ơn quý vị đã đọc thông tin trên. Công Ty Cổ Phần Đầu Mối Gia Cầm hân hạnh đồng hành cùng khách hàng tại Huyện Hóc Môn

Cung cấp Vịt – Gà tại tỉnh Bình Dương

I. Cung cấp Vịt – Gà tại các quận – huyện tại tỉnh Bình Dương.

Cung cấp Vịt – Gà cho các loại hình sau:

Vịt được CTCP Đầu Mối Gia Cầm cung cấp và phân phối khắp trên các khu vực tỉnh Bình Dương. Tập trung phổ biến nhất tại các điểm quay vịt, vịt nướng, vịt treo lu, cháo gỏi vịt, vịt được bán tại các chợ.

Địa điểm cung cấp Vịt – Gà.

Chúng tôi cung cấp vịt tại các huyện trên địa bản tỉnh như sau: Huyện Bàu Bàng, Huyện Dầu Tiếng, Huyện Phú Giáo, Thị Xã Bến Cát, Huyện Bắc Tân Uyên, Thị Xã Tân Uyên, Huyện Thuận An, Thủ Dầu Một, Thị Xã Dĩ An.

Các loại và giá cả Vịt được chúng tôi cung ứng:

 • Hiện tại, chúng tôi cung cấp các loại vịt chính và phổ biến như sau: Vịt cỏ hay còn được người dân gọi là Vịt cỏ miền tây, Vịt cỏ hòa lan, vịt cỏ chạy đồng. Vịt cỏ rất dễ nhận dạng thông qua SIZE con vịt: thông thường size vịt lông từ 1.8kg đến 2.6kg, vịt cỏ được nuôi từ 2 tháng 20 ngày (75 ngày) là xuất chuồng. Màu lông vịt cỏ thường đen tuyền hoặc vàng đen (vịt cỏ mái), lông cổ của vịt cỏ miền tây (con đực) thường có màu xanh tuyền. Tiếng kêu của con vịt cũng rất khác biệt, tiếng kêu rất thanh và trong.
Cung cấp vịt cỏ
Cung cấp vịt cỏ
 • Dòng vịt thứ 2 mà chúng tôi cung cấp đó là Sipi, hay thường được gọi vịt trắng, vịt siêu thịt, vịt grimaud, vịt super (nuôi ở phía Bắc). Dòng vịt này thường nhiều nạc, thịt đạt thương phẩm, kinh tế cao. Dòng vịt phù hợp với nhiều mô hình kinh doanh như: vịt quay, vịt nướng, vịt nướng lu, vịt bắc kinh, cháo gỏi vịt hoặc vịt bán tại các sạp chợ. Dòng vịt sipi này nuôi 45 ngày là có thể xuất chuồng và có thể đạt tới hơn 3kg khi sống.
 • Size cả 2 dòng trên đều được chúng tôi đáp ứng đầy đủ cho mọi quý khách. Size thông thường từ 1.3kg – 2.7kg vịt đã móc, cho nên các bạn dù có kinh doanh theo mô hình nào chúng tôi cũng đáp ứng được
 • Giá cả 2 dòng vịt trên đều được bán với giá thị trường và cạnh tranh cao. Mục tiêu chúng tôi bình ổn giá và là nơi kết nói khách hàng với nhà chăn nuôi. Liên hệ với chúng tôi để nhân được thông tin chính xác nhất về bảng giá hoặc liên hệ trực tiếp với hotline: 0978194836
Cung cấp vịt sipi
Cung cấp vịt sipi

Giá cả và các loại Gà mà chúng tôi cung cấp

 1. Gà Tam Hoàng: size từ 1.3kg -1.8kg lông, chúng tôi bao size cho quý khách. Dùng cho các quán quay gà: Gà nướng
 2. Gà Ta Lai: Size từ 1.2kg -1.8kg lông, dòng gà ngon hơn gà Tam Hoàng, Chúng tôi bao size cho các bạn. Hàng thường dùng cho các quay, nướng
 3. Gà Bình Định: Size từ 1.3kg – 2.2kg lông. Dòng gà được dùng quay, nướng, chế biến các món ăn trong nhà hàng.
 4. Gà Công nghiệp: size 2.5kg -3.3kg lông. Dòng gà được dùng cho các quán cơm, chế biến món ăn trong nhà máy, xí nghiệp, được bán tại các sạp chợ.
cung cấp gà tam hoàng
cung cấp gà tam hoàng

Hình thức đặt hàng Vịt – Gà.

 1. Bạn vịt lòng gọi cho chúng tôi 24/7 (bất kể thời gian nào) để hỏi thông tin và được tư vấn về hàng hóa và cách thức đặt hàng: 0978194836
 2. Đặt hàng với chúng tôi: Bạn có thể gọi đặt trực tiếp với số hotline trên cũng có thể nhắn tin vào số trên hoặc trực tiếp các bạn nhấn vào link liên hệ để đăng ký theo các bước.
 3. Vận chuyển hàng hóa: Tại các khu vực trong tỉnh Bình Dương các bạn luôn được hỗ trợ giao hàng miễn phí. Hàng hóa được giao trong thời gian sớm nhất và muộn nhất trước 11h trưa. Vịt được đóng gói cẩn thận và có ghi mã cân rõ ràng.
 4. Nhận hàng: Bạn nhận hàng và kiểm tra hàng hóa trước khi thanh toán
 5. Thanh toán: Thanh toán khi nhận hàng trực tiếp với nhân sự giao hàng của chúng tôi
 6. Ý kiến phản hồi: Chúng tôi luôn hy vọng nhận được thông tin phản hồi của quý khách để cải thiện hơn

Quý vị điền vào thông tin sau, chúng tôi sẽ gọi lại và tư vấn cho anh chị ngay nhé. Cảm ơn ạ.

Hotline